ECDL Sylabus

Veřejně dostupný, periodicky aktualizovaný, národními licenciáty lokalizovaný dokument, který definuje rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL:

ECDL Core

ECDL Core Sylabus: stáhnout