Co může koncept ECDL přinést jednotlivcům?

 • ECDL CERTIFIKÁT

  Mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností.
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

  Protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upředňostňováni a nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě.
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ

  Protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia.
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ

  Vlastních znalostí a dovedností při práci s počítačem.
 • OSOBNÍ MOTIVACI

  Pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií.
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ

  Z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle "objeví spoustu nového".
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY

  A následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem.
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE

  Nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli.