Co může koncept ECDL poskytnout vzdělávací organizaci?

  • SROZUMITELNOU INFORMACI

    O tom, že vzdělávaná osoba již má základní počítačové znalosti a dovednosti a že je tedy možné na tento základ bez problémů navázat dalším odborným vzděláváním.
  • NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

    Vzdělávané osoby jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na běžném procesu vzdělávání, ale že budou nuceny podstoupit nezávislé a objektivní ověření získaných znalostí a dovedností.
  • OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU

    Kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých služeb.