Co může koncept ECDL poskytnout zaměstnavatelům?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI

  Že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie.
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU

  Při přijímacíh pohovorech neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem".
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

  Protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat" a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům.
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT

  Počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné.
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ

  Pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci.
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ

  Na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy.